Bajko-Wierszowanki


  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki
  • Bajko-Wierszowanki

Tytuł Pracy: Projekty ilustracji z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej do bajek autorstwa Pawła Kluszczyńskiego.

Promotor: dr hab. Bogdan Król
Promotor pomocniczy: dr Anna Machwic

Praca dyplomowa składa się z trzech elementów. Pierwszym są ilustracje stworzone do bajek autorstwa Pawła Kluszczyńskiego. Zostały one zebrane w formie krótkiej książeczki dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat, które dopiero uczą się lub niedawno opanowały umiejętność czytania. Drugim jest aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dostępna jest za darmo w sklepie Google Play pod nazwą „Bajko-Wierszowanki”). Aplikacja po uruchomieniu rejestruje ilustracje przez kamerę urządzenia mobilnego i na ekranie w obszarze skanowanej ilustracji wyświetla multimedialne kompozycje, które są trzecim elementem dyplomu.

Podstawowym celem tego dyplomu było poznanie i nauczenie się technologii rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality), by móc ją wykorzystywać we własnych projektach. Proces poszukiwań odpowiednich rozwiązań pochłonął największą ilość mojego czasu. Do swoich działań wybrałem dwa bazowe narzędzia czyli Unity (programu do tworzenia gier komputerowych) oraz Vuforia (pakietu, który umożliwia posługiwanie się rzeczywistością rozszerzoną w Unity). Niestety okazało się, że nieosiągalny jest typowy przewodnik, który przeprowadził by mnie przez poszczególne procesy. Wiedzę zacząłem czerpać z portalu YouTube, a dokładniej z krótkich filmików instruktażowych, które najczęściej były nagrywane amatorsko i traktowały pewne problemy dość powierzchownie. Zatem każde pytanie niosło ze sobą potrzebę znalezienia odpowiedniego materiału, przeanalizowania go i jeśli wydał się on dla mnie użyteczny, przetestowania go. Gdy moje próby zaczęły wypadać pomyślnie, przystąpiłem do pracy nad treścią mojej pracy dyplomowej.

Wybrałem tematykę związaną z książkami dla dzieci, gdyż wciąż sam bardzo lubię po nie sięgać, ale również dlatego iż wydało mi się, że dla młodych czytelników możliwość posługiwania się smartfonem lub tabletem z książką będzie interesująca i tym samych zachęci ich do pierwszych czytelniczych prób. Po otrzymaniu tekstów bajek od Pawła Kluszczyńskiego – mojego przyjaciela, który po godzinach pracy w teatrze lubi pisywać krótkie opowiadania oraz wiersze – rozpocząłem moje działania od zaprojektowania ilustracji, które później stały się markerami (ang. image target) – obrazy rozpoznawane przez aplikację. Następnym krokiem było stworzenie animacji dwuwymiarowych, a później przeniesienie ich do środowiska Unity, w taki sposób, by w rzeczywistości rozszerzonej przypominały ruchome wycinaki lub zawartość trójwymiarowych rozkładanych książek. Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych mi elementów prace przeniosły się do Unity, gdzie na wybranych ilustracjach tworzyłem kompozycje multimedialne i dodawałem do każdej odpowiednie tło muzyczne. Po skończonej pracy nastąpił proces zapisu projektu Unity do formatu programu obsługiwanego przez system operacyjny android. Aby aplikacja była łatwo dostępna z bezpiecznego źródła założyłem konto developerskie w sklepie Google Play i tam opublikowałem moją aplikację. Równolegle z pracami nad kompozycjami multimedialnymi w Unity powstawały rozkładówki książki, których to tekst były dostosowane do potrzeb młodych czytelnik, aby łatwiej było im rozpoznawać dane litery, a później składać je w słowa, a słowa w zdania.

Po pobraniu oraz zainstalowaniu aplikacji na swoim urządzeniu, wystarczy ją włączyć, poczekać chwilę na załadowanie i jest już gotowa pracy. Od razu uruchamia się kamera, która w czasie rzeczywistym rejestruje otoczenie i jeśli natrafi na obraz, który zawiera zestaw punktów z obrazu funkcjonującego w bazie danych aplikacji, to zostaną wygenerowane odpowiednie multimedia. Aplikacja wymaga połączenia z internetem wyłącznie podczas jej instalacji, więc nie ma potrzeby stałego dostępu do sieci podczas jej używania.

Początkowo nie byłem pewny czy moja wizja w ogóle zostanie w pełni zrealizowana. Jednak bardzo zależało mi na tym, by moja praca dyplomowa nie była jedynie zarysem projektu, ale składała się z gotowych produktów, które mogłyby zafunkcjonować na rynku. Pierwsze egzemplarze książki „Bajko-Wierszowanki” trafiły już do młodych czytelników i przez ich rodziców konsultuję odbiór stworzonych dla nich bajek.

Chcę coś podobnego!
*Pola wymagane

Zobacz inne moje projekty